logotip S59DXX

Radioklub "ŠTUDENT" Maribor

5.7 GHz visokofrekvenčna glava

  uvod
Iskanje

Uvod

Visokofrekvenčna glava je namenjena obojestranskemu ojačevanju signalov (na oddaji in sprejemu) na frekvenci 5.7 GHz. Prvotno je bila namenjena in izdelana za ojačitev signalov na Matjaževih  UWBFM postajah za 10 Mbps packet radio, njena uporaba pa je seveda lahko tudi drugje. Glavno idejo za izvedbo je podal Matjaž Vidmar - S53MV. Uporabljena izvedba visokofrekvenčne glave ne uporablja za preklop med sprejemom in oddajo PIN diod, ampak kar aktivne elemente-tranzistorje, ki hkrati tudi ojačujejo signale v obeh smereh. Prav tako se Matjažu zahvaljujem za vse nasvete pri  načrtovanju visokofrekvenčne glave. Napajanje glave je izvedeno kar preko koaksialnega kabla iz postaje. Slika 1 prikazuje blok shemo visokofrekvenčne glave.

Slika 1: Blok shema visokofrekvnčne glave

 

Na sliki 2 je prikazan celotni visokofrekvenčni sprejemno oddajni del vezja visokofrekvenčne glave. Izmerjeno ojačanje celotne sprejemne ojačevalne stopnje je 21dB@5664 MHz.Ojačanje ojačevalne stopnje v oddajni veji je približno 5 dB.

 

 

 

Slika 2: Shema visokofrekvenčne glave

Vezje je izdelano na teflonskem laminatu Ultralam 2000, Er=2.43.

 

 Slika 3: PCB visokofrekvenčne glave

Slika 4: Napajanje in Rx/Tx preklop visokofrekvenčne glave

 

 

 

 

Slika 5: Razporeditev elementov vezja za napajanje in Rx/Tx preklop visokofrekvenčne glave

 

 

 

Slika 6: Vezje za napajanje in preklop Rx/Tx v visokofrekvenčni glavi

 

 

Slika 7:  Razporeditev elementov preklopnika Rx/Tx

 

 

 

 

Slika 8: Simulacija sita za 5.7 GHz (S11-krozci, S12-pravokotniki)

Slika 9: Simulacija magnetne poljske jakosti (A/m)

 

 


 

 Slika 10: Zjedakane ploščice na teflonskem laminatu za visokofrekvenčno glavo

 

 

 

 

Slika 11: Izdelana visokofrekvenčna glava

 

 

Slika 12: RF glava - sprejemni del

 

 

NOVO marec 2010

 

Izvedeni prvi testi "na mizi" postaj z dvema glavama. Slika 13 prikazuje testno konfuguracijo dveh postaj z glavama, vmes vstavljenih za 91dB slabilnikov vključno z nekaj metrov kabla. Dejansko izmerjeno skupaj -95dB vstavljenega slabljenja skupaj z kabli in spoji na konektorjih slabilnikov. Test zveze z ttcp  pokaže približno 973kB/s prenosa:

 

ttcp-t: buflen=8192, nbuf=2048, align=16384/+0, port=5001  tcp  -> 44.150.73.2
ttcp-t: socket
ttcp-t: connect
ttcp-t: 16777216 bytes in 16.82 real seconds = 973.86 KB/sec +++
ttcp-t: 2048 I/O calls, msec/call = 8.41, calls/sec = 121.73
ttcp-t: 0.0user 2.3sys 0:16real 14% 0i+0d 0maxrss 0+0pf 0+0csw

 

 

 

Slika 13: Testna konfiguracija postaja z visokofrekvenčnima glavama

 

 

 

 

Slika 14: Druga visokofrekvenčna glava

 

Pripravil: Andrej Romih (S56WAN)