logotip S59DXX

Radioklub "ŠTUDENT" Maribor

domov - pišite nam - dodaj med priljubljene - natisni

Zapisniki


Skladno s statutom društva je delovanje Radiokluba "ŠTUDENT" Maribor javno in temelji na načelih demokratičnosti, humanosti in hamspirita. Za javnost dela je odgovoren predsednik radiokluba.

 

Društvo obvešča ožjo javnost:

  • z objavljanjem vabil,
  • z zapisniki vseh organov društva.

 

Društvo obvešča širšo javnost:

  • s tem da so seje organov društva javne,
  • z organizacijo tiskovnih konferenc in okroglih miz ter
  • prek drugih sredstev javnega obveščanja.