logotip S59DXX

Radioklub "ŠTUDENT" Maribor

domov - pišite nam - dodaj med priljubljene - natisni

Zapisniki


Skladno s statutom društva je delovanje Radiokluba "ŠTUDENT" Maribor javno in temelji na načelih demokratičnosti, humanosti in hamspirita. Za javnost dela je odgovoren predsednik radiokluba.

 

Društvo obvešča ožjo javnost:

  • z objavljanjem vabil,
  • z zapisniki vseh organov društva.

 

Društvo obvešča širšo javnost:

  • s tem da so seje organov društva javne,
  • z organizacijo tiskovnih konferenc in okroglih miz ter
  • prek drugih sredstev javnega obveščanja.

 

 

Zapisniki občnih zborov

Datum občnega zbora Komentar
7. 11. 2007 Zbrali smo se na UM FERI v laboratoriju LUMEN. Po predstavitvi aktivnosti v preteklem obdobju smo razrešili dosedanje člane organov društva in izvedli voltve. S56WBV se je zahvalil za soglasno podporo. Dolgoletnemu predsedniku S51KX se je zahvalil za vsa dosedanja prizadevanja in predstavil program dela za leto 2008. [Zapisnik v formatu PDF]
29. 2. 2012

 

Zbrali smo se na UM FERI v laboratoriju LUMEN. Po predstavitvi aktivnosti v preteklem obdobju smo razrešili določene dosedanje člane organov društva in izvedli voltve. S50UM se je zahvalil za soglasno podporo. Dosedanjemu predsedniku S56WBV se je zahvalil za vsa dosedanja prizadevanja in predstavil program dela. [Zapisnik v formatu PDF]